Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku gastronomia – sztuka kulinarna  nabywa wiedzy i umiejętności w zakresie komponowania potraw, ze szczególnym uwzględnieniem wyboru odpowiednich operacji jednostkowych, prowadzenia działalności gastronomicznej, zarówno pod kątem technologicznym, ekonomicznym jak i  organizacyjno–prawnym,  a także wiedzę na temat planowania racjonalnego żywienia poszczególnych grup ludności. 

Studia na kierunku przygotowują do pracy w charakterze kucharza, menedżera różnych obiektów gastronomicznych tj. restauracje,  stołówki, kawiarnie, bary itp., intendenta.