Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Broker innowacji w przemyśle spożywczym, dzięki praktycznemu studiowaniu, nabywaniu zdolności interpersonalnych, a także  wiedzy i umiejętnościom (know-how) jest przygotowany do kierowania własną firmą infobrokerską, służącą transferowi innowacyjnych rozwiązań (technologicznych, technicznych, organizacyjnych, produktowo-usługowych) w przetwórstwie żywności oraz sieciach sprzedaży.

Dzięki praktycznemu charakterowi kierunku studiów (zajęcia z praktykami, wydłużony czas praktyk studenckich) absolwent zdobywa umiejętności skutecznego pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczących potencjalnych kooperantów i ich oferty w procesie wdrażania  innowacyjnych rozwiązań.