Broker innowacji w przemyśle spożywczym

Wybierz studia na kierunku: Broker innowacji w przemyśle spożywczym, jeśli lubisz łączyć naukę z praktyką, masz duże zdolności interpersonalne, dzięki wiedzy i umiejętnościom (know-how) będziesz przygotowany do kierowania własną firmą infobrokerską, służącą transferowi innowacyjnych rozwiązań (technologicznych, technicznych, organizacyjnych, produktowo-usługowych) w przetwórstwie żywności oraz sieciach sprzedaży.

Dzięki praktycznemu charakterowi kierunku studiów (zajęcia z praktykami, wydłużony czas praktyk studenckich) zdobędziesz umiejętności skutecznego pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczących potencjalnych kooperantów i ich oferty w procesie wdrażania  innowacyjnych rozwiązań.

Szczegółowe informacje: 

Poziom kształcenia:studia I stopnia
Profil kształcenia:praktyczny
Obszar kształcenia: rolnicze, leśne i weterynaryjne, społeczne
Tytuł zawodowy: 
inżynier
Efekty kształcenia: zobacz
Sylwetka absolwenta: zobacz
Plan studiów: zobacz
Zasady rekrutacji: zobacz
Studia niestacjonarne:nie