Inżynierii i Aparatury Procesowej

ul. Michała Oczapowskiego 7, 10-719 Olsztyn, tel: 89 523 34 11, fax: 89 523 44 31, www.uwm.edu.pl/kiap

Kierownik Katedry:

dr hab. inż. Jan Limanowski, prof. UWM 

89 523 3578

jan.limanowski@uwm.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko

89 523 3411

kawalecb@gmail.com

dr hab. inż. Tomasz Kiljański, prof. nadzw.  

89 523 3411

kiljan@wipos.p.lodz.pl

dr inż. Fabian Dajnowiec

89 523 4792

fabian.dajnowiec@uwm.edu.pl

dr hab. inż. Brygida Dybowska 

89 523 4799

brygida.dybowska@uwm.edu.pl

dr inż. Andrzej Iwaniak

89 523 4711

aiwaniak@poczta.onet.pl

dr inż. Elżbieta Haponiuk

89 523 4782

elzbieta.haponiuk@uwm.edu.pl

dr inż. Aleksander Kubiak

89 523 4907

akubiak@uwm.edu.pl

dr inż. Grzegorz Probola

89 523 4799

gepe@uwm.edu.pl

dr inż. Józef Warechowski

89 523 3634

jozef.warechowski@uwm.edu.pl

mgr inż. Dorota Mickiewicz

89 523 4971

dorota.mickiewicz@uwm.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

mgr inż. Paweł Banaszczyk 

89 523 4792

pawel.banaszczyk@uwm.edu.pl

mgr inż. Malwina Banaszczyk

89 523 4431

malwina.biegaj@uwm.edu.pl

inż. Marianna Brzozowska

89 523 4971

marianna.brzozowska@uwm.edu.pl

mgr inż. Waldemar Trzciński 

89 523 4971

waldemar.trzcinski@uwm.edu.pl

Krzysztof Rybicki 

89 523 4782

krzysztof.rybicki@uwm.edu.pl

Działalność dydaktyczna

Katedra prowadzi 62 przedmioty na 8 kierunkach studiów, na 3 wydziałach UWM w Olsztynie. 

W katedrze realizowane są prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie, seminaria dyplomowe i specjalnościowe oraz praktikum dyplomowe.

Działalność naukowo-badawcza

Badania prowadzone w Katedrze koncentrują się wokół zagadnień związanych z najnowszymi trendami w inżynierii żywności i przetwórstwie spożywczym, a dotyczą specyfiki przebiegu wybranych operacji jednostkowych i kształtowania fizykochemicznych właściwości układów dyspersyjnych. Zadania szczegółowe obejmują następujące zagadnienia:

 •  reologiczne i fizyko-chemiczne właściwości układów spożywczych i biologicznie aktywnych składników żywności,
 • zastosowanie komputerowej analizy obrazu i „elektronicznego nosa” do oceny jakości  żywności,
 • badania szybkości i oporów permeacji w procesach separacji membranowej,
 • mieszadła statyczne, mieszanie cieczy w przepływie, mieszanie materiałów ziarnistych,
 •  mikropartykulacja białek,
 • mikrokapsułkowanie lotnych i biologicznie aktywnych składników żywności,
 • badania kinetyki suszenia produktów spożywczych,
 • zagadnienia związane z procesem emulgowania membranowego.

Działalność usługowa

 • Projektowanie wybranych urządzeń procesowych (mieszadła statyczne, wymienniki ciepła, wyparki);
 • Charakterystyka stopnia dyspersji cząstek w układach rozproszonych;
 • Reologiczne właściwości żywności;
 • Konsultacje i ekspertyzy w zakresie oceny maszyn, urządzeń oraz instalacji procesowych w przemyśle spożywczym.