Fizyki i Biofizyki

ul. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn, tel. 89 523 38 61, 89 523 34 06, fax:89 523 38 61, http://www.uwm.edu.pl/wnz/kfib

Kierownik Katedry

 

 

Prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek

89-523-45-47

zbigniew.wieczorek@uwm.edu.pl

Pracownicy naukowo – dydaktyczni

 

 

dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM

89-523-32-75

krzysztof.bryl@uwm.edu.pl

dr Małgorzata Florek Wojciechowska

89-523-49-70

mfw@matman.uwm.edu.pl

dr hab. Hanna Grajek, prof. UWM

89-523-42-55

hanna.grajek@uwm.edu.pl

mgr Grażyna Ibron

89-523-34-32

grazyna.ibron@uwm.edu.pl

mgr Adam Kasparek

89-523-35-55

adam.kasparek@uwm.edu.pl

dr Maciej Maciejczyk

89-523-32-34

maciej.maciejczyk@uwm.edu.pl

dr Krystyna Mieloszyk

89-523-35-55

krystyna.mieloszyk@uwm.edu.pl

dr Monika Pietrzak

89-523-34-32

pietrzak@uwm.edu.pl

mgr Maciej Pyrka

89-523-32-34

maciej.pyrka@uwm.edu.pl

dr hab. Bogdan Smyk, prof. UWM

89-523-35-56

bogdan.smyk@uwm.edu.pl

dr Alicja Stachelska –Wierzchowska

89-523-49-70

alicja.stachelska@uwm.edu.pl

dr hab. Mariusz Szabelski, prof UWM

89-524-52-70

mariusz.szabelski@uwm.edu.pl

dr hab. Jacek Wierzchowski prof. UWM

89-523-33-24

jacek.wie@uwm.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 

 

dr inż. Jarosław Budny

89-523-34-06

jaroslaw.budny@uwm.edu.pl

mgr inż. Wiesława Śliwińska

89-523-34-06

wieslawa.sliwinska@uwm.edu.pl

mgr inż. Beata Treszczyńska

89-523-38-61

beata.treszczynska@uwm.edu.pl

Danuta Wawrzyniak

89-523-38-61

danuta.wawrzyniak@uwm.edu.pl

 Działalność dydaktyczna

 • Wykłady  i ćwiczenia laboratoryjne oraz audytoryjne z fizyki, biofizyki i agrofizyki dla studentów 34 kierunków przyrodniczych i technicznych studiów stacjonarnych I i II stopnia.
 • Wykłady, seminaria oraz i ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki w języku angielskim dla studentów kierunku lekarskiego.
 • Wykłady  i ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne z fizyki dla studentów  12 kierunków przyrodniczych i technicznych  studiów niestacjonarnych.
 • Współtworzenie nowych kierunków studiów.
 • Wykłady monograficzne – do wyboru przez studentów.
 • Prowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie nauczania fizyki i astronomii w szkołach ponadpodstawowych.
 • Popularyzowanie fizyki wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Działalność naukowo – badawcza

Badania podstawowe i aplikacyjne o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu fizyki doświadczalnej i biofizyki molekularnej:

 • Oddziaływania biomolekuł (kwasów nukleinowych i białek) z ligandami.
 • Funkcje błon biologicznych przy wykorzystaniu błon naturalnych (np. błon purpurowych).
 • Zastosowanie metod fluorescencyjnych do badania aktywności, kinetyki i fizykochemicznych mechanizmów działania enzymów związanych z   metabolizmem puryn oraz utlenianiem etanolu.
 • Oddziaływania wewnątrz- i między- molekularne cząsteczek biologicznych.
 • Procesy utleniania olejów roślinnych pod wpływem promieniowania   elektromagnetycznego.
 • Zastosowanie metod numerycznych do opracowania teoretycznych modeli DNA, protein i ich oddziaływań ze związkami chemicznymi o potencjalnych bioaktywnych właściwościach.
 • Dynamika molekularna badana przy wykorzystaniu relaksometrii MRJ.