ZASADY REKRUTACJI (I I II ST. STUDIÓW)

STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

PIERWSZY ETAP:

  1. Sprawdź kryteria kwalifikacji na I stopień studiów na  kierunkach WNoŻ.
  2. Wypełnij online formularz zgłoszenia na studia dostępny na: www.irk.uwm.edu.pl.
  3. Wnieś w terminie opłatę rekrutacyjną.
  4. Sprawdź uzyskane punkty i dowiedz się czy jesteś w kolejnym etapie.

KIERUNEK
STUDIÓW

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (wybór 3 przedmiotów)

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

GEOGRAFIA

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

MATEMATYKA

HISTORIA

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

x

x

x

x

x

x

 

BEZPIECZEŃSTWO
I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

x

x

x

x

x

x

 

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA

x

x

x

x

x

x

x

DRUGI ETAP:

  1. Jeżeli już wiesz, że jesteś w drugim etapie, wystarczy, że złożysz wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UWM.
  2. Po weryfikacji dokumentów na Twoim profilu pojawi się informacja, że zostałeś przyjęty na studia. Witamy!

 


STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji udzielają dziekanaty wydziałów [KONTAKT].

  • Wykaz kierunków po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia - [otwórz]
  • Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia - dokument worddokument pdf
  • Wzór podania w sprawie rekrutacji na II stopień kształcenia dla kandydatów spoza wykazu w Uchwale Senatu UWM - [otwórz]
  • Procedura: ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKI ADMINISTROWANE PRZEZ WNoŻ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI STUDIA NA KIERUNKU SPOZA LISTY KIERUNKÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA MAGISTERSKIE - [otwórz]

Wpisując wynik studiów z zaświadczenia do systemu IRK używamy kropki np. 4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK)