REKRUTACJA ŚRÓDROCZNA - LUTY 2022

FOLDER INFORMACYJNY: OFERTA KSZTAŁCENIA, REKRUTACJA ŚRÓDROCZNA 2022, STUDIA  II STOPNIA

STUDIA II STOPNIA. SPECJALNOŚCI. PROGRAMY. SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek: Gastronomia - sztuka kulinarna - nowość

Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka, zobacz ofertę specjalności i specjalizacji ...

Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka, zobacz nową specjalności w j. angielskim ...

Kierunek: Towaroznawstwo, zobacz ofertę specjalności ...

HARMONOGRAM REKRUTACJI  - [zobacz]

ZASADY REKRUTACJI

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji udzielają dziekanaty wydziałów [KONTAKT].

  • Wykaz kierunków po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia - [otwórz]
  • Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia - dokument worddokument pdf
  • Wzór podania w sprawie rekrutacji na II stopień kształcenia dla kandydatów spoza wykazu w Uchwale Senatu UWM - [otwórz]
  • Procedura: ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKI ADMINISTROWANE PRZEZ WNoŻ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI STUDIA NA KIERUNKU SPOZA LISTY KIERUNKÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA MAGISTERSKIE - [otwórz]

Wpisując wynik studiów z zaświadczenia do systemu IRK używamy kropki np. 4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK)