TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

"Wysoko pozytywna ocena Polskiej Komisji Kakredytacyjnej"; Dowiedz się więcej:

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/technologia-zywnosci-zywienie-czlowieka-swietnie-ocenie-pka

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

JEST DLA OSÓB, KTÓRE…

pasjonuje żywność, są zainteresowane zrozumieniem złożoności procesów pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji żywności, chcą  poznać tajniki smaku i innych cech sensorycznych żywności, a także są zainteresowane aspektem wytwarzania żywności bezpiecznej, jak najlepszej jakości oraz wartości odżywczej

POSZUKUJĄ …

programu, który zapewni im umiejętności niezbędne do wpływania na rynek żywności oraz pomoże poprawić jakość życia ludzi, dzięki dogłębnemu zrozumieniu procesów związanych z wytwarzaniem żywności i wprowadzaniem jej na rynek.

CHCĄ ZOSTAĆ ...

 • technologiem,
 • głównym technologiem,
 • kierownikiem produkcji,
 • menedżerem ds. jakości,
 • pracownik nadzoru sanitarnego i handlowego

NASZA TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA TO WYJĄTKOWY KIERUNEK:

Programy studiów na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOSĆI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia został opracowany z myślą o zdobywaniu doświadczenia akademickiego, w oparciu o ekspercką wiedzę pracowników Wydziału Nauki o Żywności oraz o  przeprowadzane przez nich badania, a także dzięki silnej współpracy  naszego wydziału z  otoczeniem gospodarczym oraz praktykami. 

TECHNOLOGIA ŻYWNOSĆI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA to kierunek na którym  młodzi ambitni adepci technologii żywności  zdobywają  umiejętności, niezbędne na drodze stawania się  profesjonalistami zdolnymi do stawienia czoła prawdziwym wyzwaniom.

Wydział Nauki o Żywności współpracuje z przemysłem już od ponad 75 lat  i jest kuźnią kadr dla przemysłu spożywczego, zwłaszcza mleczarskiego. Wielu wyjątkowych  pracowników przemysłu spożywczego oraz organów kontroli i nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności szczyci się ukończeniem kierunku  właśnie na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dzięki praktycznym metodom nauczania, w oparciu o doskonałą i nowoczesną  infrastrukturę dydaktyczno – badawczą  studenci studiów inżynierskich oraz magisterskich nie tylko zasmakują  czym jest studiowanie, ale także  będą realizować projekty oparte o rzeczywiste scenariusze.

Studia na naszym wydziale kończą się na pierwszym  stopniu uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, a na drugim stopniu magistra inżyniera. To są wiedza i umiejętności weryfikowane przez rynek pracy.

Kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA na Wydziale Nauki o Żywności UWM przeszedł znakomicie ewaluację (2019). Polska Komisja Akredytacyjna w raporcie oceniającym podkreśliła bardzo dobre przygotowanie absolwentów do zawodu. Wyniki ewaluacji są ważne przez najbliższe 6 lat.

Portal OTO UCZELNIE o kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  pisze tak: https://www.otouczelnie.pl/artykul/1428/Technologia-zywnosci-i-zywienie-czlowieka

Szczegółowe informacje: 

Poziom kształcenia:studia I stopniastudia II stopnia
Profil kształcenia:ogólnoakademickiogólnoakademicki
Obszar kształcenia: rolnicze, leśne i weterynaryjnerolnicze, leśne i weterynaryjne
Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa: 
technologia żywności i żywienie człowiekatechnologia żywności i żywienie człowieka
Tytuł zawodowy: 
inżyniermagister inżynier
Efekty kształcenia: zobaczzobacz
Sylwetka absolwenta: zobaczzobacz
Kształcenie w zakresie: 

 

 • Technologia mleczarstwa

 • Technologia mięsa

 • Technologia produktów roślinnych

 • Żywienie człowieka

 • Technologia żywności

 • Inżynieria przetwórstwa żywności

 • Żywienie człowieka

 • Food engineering (studia w j. angielskim)
Plan studiów: zobaczzobacz
Zasady rekrutacji: zobaczzobacz
Studia niestacjonarne:taktak

NAJBLIŻSZA REKRUTACJA. ZOSTAŃ NASZYM STUDENTEM. APLIKUJ ->> TU

PIERWSZY ETAP:

 1. Sprawdź kryteria kwalifikacji na I stopień studiów na  kierunkach WNoŻ.
 2. Wypełnij online formularz zgłoszenia na studia dostępny na: www.irk.uwm.edu.pl.
 3. Wnieś w terminie opłatę rekrutacyjną.
 4. Sprawdź uzyskane punkty i dowiedz się czy jesteś w kolejnym etapie.

 KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości  (wybór 3 przedmiotów):

BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, MATEMATYKA

DRUGI ETAP:

 1. Jeżeli już wiesz, że jesteś w drugim etapie, wystarczy, że złożysz wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UWM.
 2. Po weryfikacji dokumentów na Twoim profilu pojawi się informacja, że zostałeś przyjęty na studia. Witamy!