BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI - STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE). NOWOŚĆ W OFERCIE KSZTAŁCENIA

JEST DLA OSÓB, KTÓRE…

pasjonuje żywność, są zainteresowane aspektem wytwarzania żywności bezpiecznej, jak najlepszej jakości oraz wartości odżywczej, chcą  poznać tajniki kształtowania smaku i innych cech sensorycznych żywności a także są zainteresowane procesami pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji żywności.

POSZUKUJĄ …

programu studiów, który pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności  w zakresie produkcji żywności, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa, jakości i certyfikacji żywności, systemów gwarantujących jakość i zasad urzędowej kontroli żywności, aspektów środowiskowych pozyskiwania surowców spożywczych i ich przetwarzania, programu, w którym uwzględniono  realizację  praktyk zawodowych w wiodących przedsiębiorstwach łańcucha żywnościowego oraz jednostkach nadzoru i jednostkach certyfikujących .

CHCĄ ZOSTAĆ ...

 • specjalistą ds. jakości,
 • specjalistą ds. bezpieczeństwa żywności,
 • analitykiem żywności – laborantem,
 • specjalistą/konsultantem w firmach doradczych i badawczo-rozwojowych,
 • specjalistą ds. certyfikacji,
 • pracownikiem nadzoru sanitarnego i handlowego
 • menedżerem ds. jakości,

Program studiów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI , został opracowany z myślą o zdobywaniu doświadczenia akademickiego, w oparciu o ekspercką wiedzę pracowników Wydziału Nauki o Żywności, a także dzięki silnej współpracy  naszego wydziału z  otoczeniem gospodarczym oraz praktykami. 

Dzięki praktycznym metodom nauczania, w oparciu o doskonałą i nowoczesną  infrastrukturę dydaktyczno – badawczą  studenci studiów inżynierskich nie tylko zasmakują  czym jest studiowanie, ale także  będą realizować projekty oparte o rzeczywiste scenariusze.

Wydział Nauki o Żywności współpracuje z przemysłem już od 75 lat  i jest kuźnią kadr dla całego łańcucha żywnościowego. Wielu wyjątkowych  pracowników przemysłu spożywczego oraz organów kontroli i nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności szczyci się ukończeniem studiów  właśnie na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szczegółowe informacje o kierunku:

Poziom kształcenia:

studia I stopnia

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy: 

inżynier

Efekty kształcenia: 

zobacz

Sylwetka absolwenta: 

zobacz

Plan studiów: 

zobacz

Studia niestacjonarne:

nie

Kończąc inżynierskie (3,5 roku) studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI możesz kontynuować przygodę ze studiowaniem na studiach magisterskich(1,5 roku)  na  kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, w zakresie:  

 • Technologia żywności,
 • Inżynieria przetwórstwa żywności
 • Żywienie człowieka
 • Food engineering (studia w języku  angielskim)

NAJBLIŻSZA REKRUTACJA. ZOSTAŃ NASZYM STUDENTEM. APLIKUJ ->> TU

PIERWSZY ETAP:

 1. Sprawdź kryteria kwalifikacji na I stopień studiów na  kierunkach WNoŻ.
 2. Wypełnij online formularz zgłoszenia na studia dostępny na: www.irk.uwm.edu.pl.
 3. Wnieś w terminie opłatę rekrutacyjną.
 4. Sprawdź uzyskane punkty i dowiedz się czy jesteś w kolejnym etapie. 

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości  (wybór 3 przedmiotów):

BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, MATEMATYKA

DRUGI ETAP:

 1. Jeżeli już wiesz, że jesteś w drugim etapie, wystarczy, że złożysz wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UWM.
 2. Po weryfikacji dokumentów na Twoim profilu pojawi się informacja, że zostałeś przyjęty na studia. Witamy!