OFERTA KSZTAŁCENIA 2022/2023

  

STUDIA I° STACJONARNE

ZAKRESY KSZTAŁCENIA  

 • TECHNOLOGIA MIĘSA
 • TECHNOLOGIA MLECZARSKA 
 • TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH
 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

STUDIA I° NIESTACJONARNE

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

STUDIA II° STACJONARNE

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

ZAKRESY KSZTAŁCENIA  

 • INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • FOOD ENGINEERING (KSZTAŁCENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM)

TOWAROZNAWSTWO

ZAKRES KSZTAŁCENIA  

 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI W PRODUKCJI I USŁUGACH

STUDIA II° NIESTACJONARNE

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 ZAKRESY KSZTAŁCENIA  

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
 • ŻYWIENIE CZŁOWIEKA