Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Moniki Pliszki