Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Moniki Hrynkiewicz

                      Olsztyn, dnia  13.09.2017 r.
 
Dziekan i Rada Wydziału Nauki o Żywności
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
zapraszają na
publiczną obronę rozprawy doktorskiej
na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
mgr  inż. Moniki Hrynkiewicz
tytuł rozprawy
    „Peptydy o smaku gorzkim pochodzące z białek żywności – badania eksperymentalne
    w układzie in silico i in vitro”
 
Obrona pracy doktorskiej odbędzie się w dniu  26.09.2017 r. o godz. 930  w sali posiedzeń
                                        Rady Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie nr 130  (bl. 43) przy pl. Cieszyńskim 1
 
Promotor :            
Dr hab. Anna Iwaniak, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Promotor pomocniczy:                   
Dr inż. Justyna Buchoska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Recenzenci: 
                         Dr hab. inż. Aneta M. Kopeć  - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątajaw Krakowie       
                         Dr hab. inż. Joanna Stadnik  - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej UWM w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego
                              12B - Oddział Informacji Naukowej. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie
                           internetowej Wydziału : zakładka Postępowania awansowe – Przewody doktorskie.
 
 
 
                                            Dziekan
                                           Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, prof. zw.