ZAPRASZAMY NA STUDIA II STOPNIA - REKRUTACJA, LUTY 2020

Informacja o ofercie kształcenia, w tym o programach kształcenia  na poszczególnych kierunkach:

 

 

GASTRONOMIA - SZTUKA KULINARNA (NOWOŚĆ):

http://www.uwm.edu.pl/wnz/ksztalcenie/programy-ksztalcenia/gastronomia-sztuka-kulinarna/studia-ii-stopnia

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA:

http://www.uwm.edu.pl/wnz/ksztalcenie/programy-ksztalcenia/technologia-zywnosci-zywienie-zzlowieka/studia-ii-stopnia

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, SPECJALNOŚĆ W J. ANGIELSKIM: FOOD ENGINEERING:

http://www.uwm.edu.pl/wnz/ksztalcenie/programy-ksztalcenia/food-engineering/studia-drugiego-stopnia

TOWAROZNAWSTWO: 

http://www.uwm.edu.pl/wnz/ksztalcenie/programy-ksztalcenia/towaroznawstwo/studia-ii-stopnia

 

ZASADY REKRUTACJI:

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji udzielają dziekanaty wydziałów [KONTAKT].

Wpisując wynik studiów z zaświadczenia do systemu IRK używamy kropki np. 4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK)

 

Filmy