Zaliczenie praktyk zawodowych, I stopień studiów dziennych i zaocznych (TŻ - technologia mleczarska)

 

Witam Państwa,

informuję, że zaliczenie praktyk zawodowych dla 1 stopnia studiów dziennych i zaocznych (TŻ - technologia mleczarska) odbędzie się w dwóch dogodnych dla Państwa terminach:

20 i 24 września 2019 roku. (20 września g. 9-11 oraz 24 września g. 9-12), ul. Oczapowskiego 7, pok. 13

Na zaliczenie proszę przygotować dokumenty wg wytycznych:

http://www.uwm.edu.pl/wnz/student/praktyki-zawodowe-opiekunowie-zasady-dokumenty

Informacje, które powinny być  w sprawozdaniu:

Spis treści, strona tytułowa

 • Ogólna charakterystyka zakładu
 • Charakterystyka bazy surowcowej
 • Ogólne schematy linii technologicznych z uwzględnieniem dostarczanych czynników energetycznych
 • Zestawienie maszyn i urządzeń
 • Charakterystyka pracy laboratorium, transport międzyoperacyjny
 • Charakterystyka magazynów, systemów mycia i dezynfekcji
 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 •  Struktura zatrudnienia w zakładzie
 • Obieg dokumentacji
 • Organizacja sprzedaży i promocja wyrobów
 • Zagospodarowanie odpadami itp.
 • Wnioski i spostrzeżenia dotyczące funkcjonalności zakładu

Studenci, którzy nie będą mogli z jakichś przyczyn w tych dniach uczestniczyć w zaliczeniu proszę o kontakt w celu ustalenia dodatkowego spotkania.

z poważaniem,

Jarosław Kowalik

Opiekun praktyk