Zaliczenie praktyk z zakresu specjalności: Żywienie Człowieka (I st. TŻiŻCz)

ZALICZANIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

 z zakresu  Żywienie Człowieka

 

Terminy zaliczania

¨   Specjalność Żywienie Człowieka I stopień-28 wrzesień  (piątek) od godziny 10.00do 14.00

¨   Pozostali, którzy odbywali praktykę  z Zakresu Żywienia Człowieka

1 październik  (poniedziałek) 10.00-13.00

Do zaliczenia praktyki wymagane jest:

  • zaświadczenie o odbyciu praktyki, na którym będzie miejsce (rodzaj lokalu gastronomicznego), miejscowość i termin odbywania praktyki
  • wypełniony Dziennik Praktyk i podpisany przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyki w zakładzie
  • wypełniona i podpisana przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyki w zakładzie Karta Oceny Studenta-Praktykanta
  • sprawozdanie z praktyki, które musi zawierać stronę tytułową (rodzaj praktyki, nazwę zakładu gastronomicznego, dane osoby odbywającej praktykę), opis zagadnień wymienionych w programie praktyki oraz własne spostrzeżenia i wnioski (sprawozdanie powinno być przygotowane w skoroszycie )

Zaliczanie praktyk - w pokoju 105  ul. Słoneczna 45 f

 dr hab.  Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM