ZALICZANIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z ZAKRESU ŻYWIENIA CZŁOWIEKA, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA – specjalność żywienie człowieka

ZALICZANIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z ZAKRESU ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

STUDIA STACJONARNE I STOPNIAspecjalność żywienie człowieka

25 wrzesień (poniedziałek)- w godzinach 10-13.00

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I i II STOPNIA –wszyscy pozostali odbywający praktyki z zakresu  żywieniem człowieka

26 wrzesień (wtorek)  w godzinach 10-13.00

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Osoby, które nie mogą zaliczać w terminie 26 wrzesień, istnieje możliwość zaliczania    praktyk w październiku- termin zostanie ustalony po uzgodnieniu z osobami odbywającymi praktyki z zakresu żywienia człowieka

Do zaliczenia praktyki wymagane jest:

  • zaświadczenie o odbyciu praktyki, na którym będzie miejsce (rodzaj lokalu gastronomicznego), miejscowość i termin odbywania praktyki
  • wypełniony Dziennik Praktyk i podpisany przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyki w zakładzie
  • wypełniona i podpisana przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyki w zakładzie Karta Oceny Studenta-Praktykanta
  • sprawozdanie z praktyki, które musi zawierać stronę tytułową (rodzaj praktyki, nazwę zakładu gastronomicznego, dane osoby odbywającej praktykę), opis zagadnień wymienionych w programie praktyki (sprawozdanie powinno być przygotowane w skoroszycie )

Program praktyki

Zakłady gastronomiczne

Program praktyki

Stacje Sanitarno-Epidemiologicznych

Ogólną charakterystykę zakładu. Charakterystykę bazy surowcowej. Czynnościowy schemat technologiczny wybranych potraw lub grup potraw (żywienie otwarte, zamknięte) lub działu produkcyjnego (zakłady przygotowujące gotowe  produkty dla gastronomii). Schemat linii technologicznej (maszyn lub urządzeń) wybranego działu zakładu lub grup potraw z uwzględnieniem dostarczanych czynników energetycznych. Zestawienie maszyn i urządzeń. Rozmieszczenie maszyn i urządzeń  w poszczególnych pomieszczeniach (rzut z góry- wykonany własnoręcznie) z uwzględnieniem komunikacji oraz pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Struktura zatrudnienia w zakładzie. Wnioski i spostrzeżenia dotyczące funkcjonalności zakładu, przestrzegania zasad nie krzyżowania się dróg czystych i brudnych oraz higieny. 

 

Zadania Sekcji Higieny Żywności. Ocena sposobu  żywienia różnych grup ludności (metody jakościowe i ilościowe). Ocena wartości energetycznej racji pokarmowych bądź poszczególnych posiłków w zakładach żywienia zbiorowego (metody oceny). Ocena wartości odżywczej racji pokarmowych i posiłków Normy żywienia i wyżywienia.

Organizacja pobierania próbek posiłków wykonywanych w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego. Ocena stanu sanitarnego zakładów gastronomicznych żywienia zamkniętego oraz otwartego. Działalność  koordynacyjna w zakresie nadzoru sanitarnego oraz badań jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego. Organizacja pracy w Dziale Higieny Żywienia (zatrudnienie, kwalifikacje kadry, itp.).

 Zakres badań żywności.

 Zaliczanie praktyki- Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności

Ul. Słoneczna 45 F, pokój  105

Dr hab. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM