XXIV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ, 23-24 maja 2019 r.

W imieniu komitetu organizacyjnego Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności we współpracy z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie serdecznie zapraszamy na XXIV Sesję Naukową Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ oraz VII International Session of Young Scientific Staff „Żywność – wczoraj, dziś i na zdrowe jutro”, która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2019 r. w Olsztynie.

Po więcej informacji zapraszam na stronę:
http://www.uwm.edu.pl/kpichsr/smkn2019/index.html
https://www.facebook.com/smkn2019/