XV KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY, 27 marca 2018, sala posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności, 9.00

Broszura informacyjna - zobacz

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XV Konferencji Naukowej Młodych Badaczy, która odbywa się z inicjatywy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wiodącymi tematami w tegorocznym spotkaniu będą zagadnienia dotyczące m.in. alergenów pokarmowych, wykorzystania odpadów poprodukcyjnych, nowych źródeł białek pokarmowych, jakości żywności, aktywnych biologicznie peptydów, fałszerstw na rynku żywności, wpływu procesów technologicznych na otrzymywane produkty i nowoczesnych metod analizy żywności. Wierzymy, że tematyka wzbudzi Państwa zainteresowanie i zachęci do aktywnego udziału. Gorąco zapraszamy do pogłębiania wiedzy i wzajemnej wymiany doświadczeń.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw.

Oddział Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM

Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie