Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie z kategorią A

Z dużą satysfakcją informujemy, że Nasz Wydział uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych dokonał oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej za lata 2013 - 2016. Jest to wielki sukces całej Społeczności Akademickiej Naszego Wydziału. Wszystkim Pracownikom, Pracownikom emerytowanym i Doktorantom Wydziału składamy serdeczne podziękowania i gratulacje.

Dziekan Wydziału Nauki o Żywności

prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, prof. zw.