WYBORY NA KADENCJĘ 2020-2024: harmonogram

 WYBRANI CZŁONKOWIE UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW

(zgodnie z Uchwałą nr 618 SENATU UWM w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 r.)

1.

Wybory członka UKE (poza Senatem) z grona samodzielnych nauczycieli akademickich na wydziale

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Do 5.03.2020 r.

2.

Wybory członka UKE (poza Senatem) z grona pozostałych nauczycieli akademickich na wydziale

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Do 5.03.2020 r.

3.

Wybory 5 członków UKE (poza Senatem) z grona studentów Uniwersytetu

Przewodniczący Samorządu Studenckiego UWM;

zebranie wyborcze wszystkich studentów Uniwersytetu

Do 5.03.2020 r.

4.

Wybory członka UKE (poza Senatem) z grona doktorantów Uniwersytetu

Przewodniczący Samorządu Doktorantów UWM;

zebranie wyborcze wszystkich doktorantów Uniwersytetu

Do 5.03.2020 r.

5.

Wybory członka UKE (poza Senatem) z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Przewodniczący UKW;

zebranie wyborcze wszystkich pracowników Uniwersytetu

Do 5.03.2020 r.

6.

Wybory dwóch członków UKE (poza Senatem) z grona członków działających w Uniwersytecie związków zawodowych (z czego nie więcej niż po 1 przedstawicielu z każdego związku)

Prezesi związków zawodowych działających na UWM

wspólne zebranie prezydiów związków zawodowych

Do 5.03.2020 r.

 

 

WYBORY CZŁONKÓW SENATU

1.

Wybory członka Senatu z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni na wydziale

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Do 17.04.2020 r.

2.

Wybory 2 kandydatów na członka Senatu z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni na wydziale

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Do 17.04.2020 r.

3.

Wybory 2 kandydatów na członka Senatu z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni zatrudnionych w każdej jednostce ogólnouczelnianej UWM

Przewodniczący UKW

Do 17.04.2020 r.

4.

Wybór dwóch kandydatów na członka Senatu z grona pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Do 30.04.2020 r.

5.

Wybory członków Senatu z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (spośród kandydatów wybranych na wydziałach i w jednostkach ogólnouczelnianych) – uzupełnienie do łącznej liczy 26 przedstawicieli tej grupy

Przewodniczący UKW

Walne zebranie samodzielnych nauczycieli akademickich UWM

Do 31.05.2020 r.

6.

Wybory 10 członków Senatu z grona pozostałych nauczycieli akademickich (spośród kandydatów zgłoszonych przez WKW); każdy wydział nie może być reprezentowany przez więcej niż 1 osobę

Przewodniczący UKW

Walne zebranie pozostałych nauczycieli akademickich UWM

Do 31.05.2020 r.

7.

Wybory 3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi spośród kandydatów, którzy przedstawią listę z poparciem minimum 30 osób z tej grupy pracowników

Przewodniczący UKW

Walne zebranie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UWM

Do 31.05.2020 r.

8.

Wybory 9 członków Senatu z grona studentów UWM

Przewodniczący Samorządu Studenckiego UWM

Walne zebranie studentów UWM

Do 31.05.2020 r.

9.

Wybory członka Senatu z grona doktorantów UWM

Przewodniczący Samorządu Doktorantów UWM

Walne zebranie doktorantów UWM

Do 31.05.2020 r.

W przypadku braku rozstrzygnięcia wyborów w wyznaczonym terminie, właściwa komisja wyborcza określa nowy harmonogram wyborów, z zastrzeżeniem, że wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów powinny zakończyć się do 31 marca 2020 r., a członków Senatu do 30 czerwca 2020 r.