Wizyty studyjne studentów Wydziału Nauki o Żywności w wybranych zakładach przemysłu spożywczego Unii Europejskiej

 

Grupa 15 studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka uczestniczyła w serii wizyt studyjnych w zakładach przemysłu spożywczego na terenie Unii Europejskiej oraz firmach działających na rzecz tych zakładów. Wydarzenie to odbyło się w dniach 24‑30 listopada 2019r.

Jego realizacja była możliwa dzięki partycypacji Wydziału Nauki o Żywności w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie (Zadanie 6. „Warsztaty i wizyty studyjne dla studentów/ek WNoŻ”) współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem wizyt było podniesienie i nabycie nowych kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauki o Żywności.

Program wizyt rozpoczął się od wizytacji wiodących niemieckich zakładów produkujących urządzenia na potrzeby szeroko pojętego przemysły spożywczego, takich jak GEA Westfalia Separator (wirówki do mleka, wirówki do ścieków, i in.) i GEA Farm Technologies (systemy udoju mleka). Studenci poznali w nich praktyczne zastosowania najnowszych technologii wytwarzania oraz wyzwania stojące przed inżynierami działającymi na styku inżynierii mechanicznej, elektroniki, inżynierii procesowej i zagadnień zootechnicznych związanych z dobrostanem zwierząt (tu: krów dojnych). Zapoznali się również z historią i strukturą organizacyjną odwiedzanych zakładów.

Z kolei wizyta studyjna w piwnicy win Weingut Schloss Ortenberg dała unikalną możliwość poznania organizacji procesu produkcji wina, jak również modelu sprzedaży tego wyrobu.

Obecność grupy w Badenii-Wirtembergii dała sposobność odwiedzenia Technische Hochschule Offenburg (THO) – uczelni współpracującej z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM). THO wspólnie z UWM, a w szczególności z Wydziałem Nauki o Żywności, realizuje wspólne angielskojęzyczne studia na kierunku Food Engineering. Grupę studentów przywitał Rektor Technische Hochschule prof. Winfried Lieber. W następnej kolejności prof. Reiner Staudt, Dziekan kierunku Food Engineering, przedstawił program badań realizowany na uczelni. Przedstawiono też możliwości wsparcia oferowane polskim studentom studiującym na kierunku Food Engineering.

Studenci zapoznani zostali z możliwościami studiowania na kierunku Food Engineering, w szczególności możliwością uzyskania dyplomów ukończenia dwóch uczelni (UWM i THO) oraz nabycia kompetencji współpracy w środowisku multikulturowym. W dalszej części spotkania grupa poznała wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i badawczych, oraz program badań nad wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych i odpadów realizowany na Uczelni. Szczególnie interesującym jest, że studenci kierunku Food Engineering wykonujący prace magisterskie na THO, uczestniczą w aktualnych badaniach nad rozwojem innowacyjnych technologii energetycznego zagospodarowania odpadów.

Bardzo miłym akcentem wizyty w Offenburgu było zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Dało to możliwość poznania interesującej historii miasta partnerskiego Olsztyna, jak również jego rozwoju gospodarczego na przestrzeni wieków. Wydarzenie to mogło być zrealizowane dzięki zaangażowaniu Biura Współpracy Międzynarodowej THO oraz wsparciu finansowemu Fundacji Georga i Marii Dietrichów. Fundacja wsparła również wizytę w Winzerei Ortenberg i pobyt w Schloss Ortenberg.

Ostatnim punktem programu była wizyta studyjna w mleczarni SM MLECZ w Wolsztynie, jednym z największych przetwórców mleka w zachodniej Polsce. Czas wolny po wizycie w Mleczarni można było przeznaczyć np. na zwiedzenie Lokomotywowni Wolsztyn, najbardziej znanego w Polsce miejsca prezentacji systemów transportowych epoki technicznej stali i pary.

Podsumowując, Studenci Wydziału Nauki o Żywności poznali praktyczne zastosowania najnowszych technologii wytwarzania w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, oraz poziom technologiczny światowych liderów wytwarzających urządzenia dla produkcji żywności. Zapoznali się również ze strukturą organizacyjną odwiedzanych zakładów.

Wizyty studyjne zrealizowano w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie (Zadanie 6. „Warsztaty i wizyty studyjne dla studentów/ek WNoŻ”) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Filmy