WIZYTA uczniów z Katolickiego LO z Lidzbarka Warmińskiego

W dniu 18.01.2019 Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności przeprowadziła warsztaty chemiczne z zakresu chemii żywności (oznaczanie kwasowości, oznaczanie zawartości wody, oznaczanie soli kuchennej w produktach spożywczych) dla uczniów  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego z Lidzbarka Warmińskiego. Opiekunem młodzieży była P. Ewa Kubiak.  Zajęcia dla dwóch grup  poprowadził dr inż. Ryszard Rafałowski. Grupę uczniów przywitała Pani profdr hab. inż. Elżbieta Gujska, prof. zw. - Kierownik Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności i  Prodziekan ds. studenckich dr inż. Adam Więk – koordynator spotkania.

Młodzież wykazała bardzo duże zaangażowanie w wykonywane oznaczenia. Podczas warsztatów padło wiele pytań na temat kształcenia na Wydziale Nauki o Żywności oraz możliwości i perspektywy pracy po studiach.

R.R.