WIZYTA W MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Food Engineering w Turcji, w ramach programu Erasmus+

Okres letni to doskonały czas na mobilność naukowo - dydaktyczną pracowników WNoŻ.
W drugiej połowie czerwca dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM i dr inż. Adriana Łobacz z Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością odbyły wizytę w MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Food Engineering w Turcji, w ramach programu Erasmus+, KA 131-2022 .
Wizyta była okazją do zaprezentowania działalności Wydziału Nauki o Żywności, zarówno z punktu widzenia oferowanych na nim programów kształcenia, ale także potencjału badawczego i naukowego. Omówiono wspólne dla obu instytucji obszary badawcze, a także dyskutowano na temat możliwości podejmowania wspólnych inicjatyw w dziedzinie nauk o żywności. Podczas spotkań roboczych wymieniano się pozytywnymi doświadczeniami we wspomnianych wczesniej obszarach tematycznych, jak również omówiono możliwość przyszłej współpracy w zakresie badań, nauczania oraz działań studentów i pracowników w dziedzinie nauk o żywności.
Oczekiwanym rezultatem mobilności szkoleniowej będzie nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy Wydziałami, ich pracownikami i studentami.