Uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 Wydziału Nauki o Żywności oraz Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów wyższych Absolwentom Rocznika 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że Uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 Wydziału Nauki o Żywności

oraz  Uroczystość  wręczenia  dyplomów  ukończenia  studiów  wyższych  Absolwentom  Rocznika 2016/2017

Wydziału Nauki o Żywności odbędzie się 30 września 2017 roku (sobota), o godzinie 15.00, w Auli Kongresowej

Centrum Konferencyjnego UWM w Olsztynie.