Uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2017/2018 Wydziału Nauki o Żywności oraz Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów wyższych Absolwentom Rocznika 2016/2017