I TARGI PRACY I PRAKTYK PRZEMYSŁU MIĘSNEGO ZA NAMI

I TARGI PRACY I PRAKTYK PRZEMYSŁU MIĘSNEGO 

29 marca 2019 roku w sali im. prof. T. Dziamy Wydziału Nauki o Żywności  odbyły się I Targi Pracy i Praktyk Przemysłu Mięsnego, zorganizowane przez Przewodniczącą Naukowego Koła Technologów Mięsa Panią inż. Darię Konecką. Uczestników spotkania w imieniu Dziekana Wydziału Nauki o Żywności Pani prof. dr hab. inż. Małgorzaty Darewicz przywitali Prodziekan ds. kształcenia Pani dr hab. inż. Sylwia Tarczyńska, prof. UWM oraz Prodziekan ds. studenckich dr inż. Adam Więk. Prodziekani w swych wystąpieniach wyrazili podziękowania organizatorce oraz przybyłym przedstawicielom branży mięsnej. Podkreślili również, że podjęta forma spotkań bezpośrednich między pracodawcami a przyszłymi absolwentami Wydziału Nauki o Żywności daje doskonałe możliwości poznania wzajemnych oczekiwań i celów. Wyrażono również nadzieję, że rozpoczęta inicjatywa Targów Pracy i Praktyk Przemysłu Mięsnego będzie kontynuowana w przyszłości.

Podczas targów prezentowali się przedstawiciele następujących firm: Animex Foods Sp. z o.o. sp. k., Goodvalley Polska, Wipasz S.A., PPUH Prosper Sp. z o.o., Grupa Cedrob S. A.  oraz przedstawiciele Biura Karier UWM w Olsztynie. Formy prezentacji poszczególnych firm były zróżnicowane formą lecz każdorazowo wzbudzały dyskusję i pytania. Rozmowa skoncentrowana była na zagadnieniach związanych z możliwościami rozwoju zawodowego przyszłych pracowników, dróg awansu wewnętrznego i stosowanych metod wsparcia, wynagradzania oraz innych aspektów socjalnych.  W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 studentów, głównie z Wydziału Nauki o Żywności oraz z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Część Studentów korzystała wcześniej ze wsparcia Biura Karier UWM na co zwróciła uwagę Przedstawicielka tego biura Pani Agnieszka Mazurek:

„Targi Praktyk i Pracy Przemysłu Mięsnego to doskonała forma spotkania studentów i pracodawców. To także potwierdzenie, że nasi Studenci – uczestnicy tego wydarzenia, którzy w dużej mierze skorzystali ze wsparcia Biura Karier UWM w zakresie związanym z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy, uczestniczyli w tym wydarzeniu świadomie. Cieszymy się, ze mogliśmy być razem z Wami i kibicujemy, aby kontakty, które  uzyskaliście, zaowocowały podjęciem pracy/współpracy lub praktyk w bardzo przyjaznych firmach.”

Spotkanie przedstawicieli przemysłu mięsnego i nauczycieli akademickich było również okazją do wymiany zdań w zakresie ewentualnych zmian w realizowanych programach kształcenia w celu systematycznego uwzględniania potrzeb rynkowych. W specjalnej ankiecie pracodawcy mogli wyrazić swoje oczekiwania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które z ich perspektywy mają kluczowe znaczenie w pracy zawodowej. Informacje te są niezbędne w perspektywie opracowywania programów kształcenia dualnego.

Zachęcamy do zapoznania się z fotograficzną i radiową relacją z tego wydarzenia.

Materiał radiowy: http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/4269/targi-pracy-i-praktyk-przemyslu-miesnego-na-uwm.html?fbclid=IwAR1SUzn-bOcdSt1pC3V_B-3NaoIqH65vtNV3358mwFWH7JCjYPfKLhoWthc