STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Wnioski oraz szczegółowe informacje dot. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:   

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Poprawnie wypełnione wnioski należy składać w dziekanacie-pok. 124    w termin do 14.09.2018

 

 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Wnioski oraz szczegółowe informacje dotyczące stypendium można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.nauka.gov.pl

 

Wypełnione wnioski należy składać  w dziekanacie - pok. 124.

 

Termin składania wniosków upływa 16.09.2015

 

STYPENDIUM MINISTRA

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

 

Wnioski oraz szczegółowe informacje dotyczące stypendium można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.nauka.gov.pl

 

Poprawnie wypełnione wnioski należy składać w dziekanacie- pokój 124