STUDIA PODYPLOMOWE "MENEDŻER JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI" Edycja IX 2017/2018. ROZPOCZYNAMY NABÓR

STUDIA PODYPLOMOWE

"MENEDŻER JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI"

Edycja IX 2017/2018

Oferta dla Absolwentów wszystkich kierunków studiów i specjalności

 1. Adres sekretariatu studiów podyplomowych:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Wydział Nauki o Żywności Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Studia Podyplomowe „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności”

ul. Oczapowskiego 7, p. 128 i 126 10-719 Olsztyn

 Informacje szczegółowe:

  • dr inż. Waldemar Dzwolak - Kierownik
  • tel./faks 089/523-44-72
  • kom. 502 381 798
  • e-mail: waldekdz@uwm.edu.pl
  • dr inż. Bogdan Dec - Sekretarz
  • tel. 089/523-43-71
  • kom. 606 882 816
  • e-mail: decbog@uwm.edu.pl

Nabór na IX edycję (2017/2018) Studiów Podyplomowych „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności” trwa do końca października 2017 r.

Zapisy: Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) – https://irk.uwm.edu.pl/sp (Wydział Nauki o Żywności, Studia Podyplomowe Menedżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności).

Osoby zarejestrowane w systemie IRK są zobowiązane jak najszybciej dostarczyć wymagane dokumenty (odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz, podanie, 1 zdjęcie, ksero dowodu osobistego) do kierownika lub sekretarza SP MJiBŻ. Dokumenty można przesłać pocztą na ww. adres sekretariatu studiów podyplomowych.

2. Decyzja o przyjęciu na studia nastąpi do końca października 2017 r., a  zainteresowani zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailowo.

3. Osoby zakwalifikowane na studia zobowiązane zostają do dokonania pełnej lub częściowej (w porozumieniu z kierownikiem SP MJiBŻ) odpłatności za studia przed rozpoczęciem zajęć, tj. do końca 2017 r. na wskazane konto studiów podyplomowych.

4. Harmonogram zajęć zostanie przedstawiony kandydatom do połowy października 2017 r.

Planowane rozpoczęcie zajęć: druga połowa października 2017 r.

Planowane zakończenie: czerwiec 2018 r.