Studia doktoranckie z zakresu Biogospodarki

Studia doktoranckie z POWEREM - Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza absolwentów II stopnia studiów do udziału w interdyscyplinarnych studiach doktoranckich z zakresu Biogospodarki.

Korzyści wynikające z podjęcia nauki w ramach ww. studiach doktoranckich:

  • rozszerzenie wiedzy z kluczowych dziedzin naukowych,
  • zwiększenie możliwości na podjęcie pracy po studiach,
  • możliwość prowadzenia badań w przedsiębiorstwie z równoległym rozwojem naukowym,
  • gwarancja uzyskania stypendium na przybliżonym poziomie 2000 zł miesięcznie,
  • udział w krajowych i zagranicznych stażach i w dwóch szkołach letnich
  • elastyczny program studiów.

Program studiów będzie realizowany w języku angielskim, a doktorant będzie miał możliwość wyboru "ścieżki" naukowej lub aplikacyjnej. Umiejscowienie studiów w obszarze biogospodarki, daje ogromną szansę późniejszym doktorom na znalezienie dobrze płatnej pracy po doktoracie, szczególnie na terenie naszego województwa.

Rekrutacja będzie skierowana do absolwentów studiów II stopnia, a szczególnie studiów następujących dyscyplin: biologia, biotechnologia, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienia, rybactwo, agronomia, kształtowanie środowiska, zootechnika oraz w naukach weterynaryjnych. Dodatkowo, do studiów będą mogli przystąpić beneficjenci "Diamentowego Grantu".

Kryteria przyjęcia na Biogospodarkę są zgodne z kryteriami określonymi w ustawie o szkolnictwie wyższym, które obejmują m.in. uzgodnienie tematu pracy doktorskiej z przyszłym promotorem, złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i zdanie egzaminu z zakresu dyscypliny wiodącej w języku angielskim.

Liczba miejsc jest ograniczona. Jedynie 25 magistrantów, którzy zdobędą najwięcej punktów podczas rekrutacji wezmą udział w projekcie.

Celem studiów jest edukacja i wsparcie najlepszych studentów, co mają ma zapewnić unikalny program studiów, opracowany dzięki współpraca następujących wydziałów: Bioinżynierii Zwierząt, Biologii i Biotechnologii, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauki o Żywności, Nauk o Środowisku oraz Medycyny Weterynaryjnej.

Informacje o programie studiów, projekcie i dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej https://bioeconomy.uwm.edu.pl.

Studia doktoranckie z zakresu Biogospodarki są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Studencie!

Twoje wykształcenie gwarancją Twojej pracy. Na start dostajesz 2 tys. zł stypendium przez 4 lata.

Brzmi interesująco?

Rekrutacja na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki trwa DO 4 WRZEŚNIA 2018.

Korzyści? Jest ich wiele, m.in.:

-  możesz poszerzyć swoją wiedzę i zwiększyć możliwości na rynku pracy,

- you can improve your English- studia realizowane są w języku angielskim,

- będziesz miał możliwość rozwoju zawodowego w przedsiębiorstwach, jednocześnie studiując. Uzupełniasz swoje CV jeszcze na studiach.

-  uzyskasz dostęp do staży, krajowych i zagranicznych za które płacimy MY-czyli UWM,

- możesz brać udział w szkołach letnich, podczas których będziesz zdobywać dodatkowe umiejętności,

- dofinansujemy Twój udział w konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych),

- i co istotne będziesz otrzymywał/a stypendium ok. 2000 zł miesięcznie przez cały okres studiowania (nie licząc stypendium socjalnego i projakościowego),

-        stopień doktora uzyskasz w jednej z następujących dyscyplin: biologia, biotechnologia, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienia, rybactwo, agronomia, kształtowanie środowiska, zootechnika lub w naukach weterynaryjnych.

Kryteria rekrutacyjne:

-        ukończenie studiów II stopnia,

-        uzgodnienie tematu pracy z przyszłym promotorem,

-        złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

-        zdanie egzaminu z zakresu dyscypliny wiodącej w języku angielskim.

Liczba miejsc ograniczona do:

25 osób.

Innowacyjne podejście i wysoką jakość Twoich studiów gwarantuje Współpraca wydziałów: Bioinżynierii Zwierząt, Biologii i Biotechnologii, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauki o Żywności, Nauk o Środowisku oraz Medycyny Weterynaryjnej.

Gdzie można uzyskać szczegóły?

https://bioeconomy.uwm.edu.pl.

Studia doktoranckie z zakresu Biogospodarki są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).