STAŻ NA NAJSTARSZYM UNIWERSYTECIE W EUROPIE

Włochy, okazują się w tym roku bardzo popularną destynacją, na poszerzanie doświadczeń naukowo-dydaktycznych.
Obecnie na Uniwersytecie Bolońskim, najstarszym uniwersytecie w Europie, na którym w latach 1495 -1499 studiował Mikołaj Kopernik na stażu przebywa dr inż. KATARZYNA TKACZ, z Katedry Technologii i Chemii Mięsa.
Uczelnia słynie z dużej otwartości dla studentów innych narodowości, realizuje różne programy związane z międzynarodową wymianą studencką m.in. Erasmus, a także chętnie współpracująca z naukowcami.
W chwili obecnej uniwersytet to multicampus, z 32 wydziałami, między innymi Wydziałem Rolnictwa i Nauk o Żywności, który oprócz Bolonii ma swoje oddziały w oddalonej o ok. 90 km miejscowości Cesena. Tam właśnie na stażu dydaktyczno-naukowym, realizowanym w ramach Programu Rozwojowego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przebywa obecnie dr Tkacz.
"W ramach stażu poznaję metody pracy dydaktycznej, biorąc bezpośredni udział w realizacji i organizacji zajęć z przedmiotów „Jakość Owoców Morza” oraz „Innowacje w łańcuchu produktów z mięsa i jaj” prowadzonych na kierunku Food Science and Technology. Ponadto mam możliwość poznania nowych obszarów badawczych, szczególnie dotyczących oceny i charakterystyki jakościowej głównych nieprawidłowości występujących w mięsie drobiowym, a także zastosowania ultradźwięków do ich eliminacji. - opowiada dr Katarzyna Tkacz.
"W weekendy mam czas, żeby poznawać wielowiekową historię i kulturę Włoch, nie zapominając o niesamowitej kuchni znanej na całym świecie:) - dodaje dr Tkacz.
Życzymy Pani doktor dalszych owocnych doświadczeń:) i zapraszamy na fotorelację na nasze media społecznościowe: https://www.facebook.com/Wydzia%C5%82-Nauki-o-%C5%BBywno%C5%9Bci-UWM-Olsztyn-216909851692457