Spotkanie zamykające projekt InnoDairyEdu

W dniach 8-9 października 2021 w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością naszego wydziału odbyło się spotkanie zamykające projekt InnoDairyEdu.
 
W spotkaniu uczestniczyli wykonawcy projektu z University of Thessaly (Grecja), University of Parma (Włochy), Univeristy of Leon (Hiszpania) oraz 4obs (Grecja). Katedrę Mleczarstwa i Zarządzania Jakością reprezentowały dr inż. Adriana Łobacz, dr hab. Anna Sylwia Tarczyńska, prof. UWM oraz dr hab. Justyna Żulewska, prof. UWM.
 
Celem projektu było opracowanie innowacyjnych, w pełni cyfrowych materiałów szkoleniowych dla studentów i pracowników sektora mleczarskiego zamieszczonych na interaktywnej platformie. Szczegółowa tematyka materiałów edukacyjnych została określona na podstawie oceny obecnych programów nauczania uczelni uczestniczących w projekcie. Opracowane materiały szkoleniowe, przetłumaczone na wszystkie języki krajów uczestniczących w projekcie, w tym również na język polski, są dostępne bezpłatnie pod adresem www.innodairyedu.eu i stanowią wartościowe narzędzie edukacyjne.
 
Podczas spotkania omówiono kwestie związane z formalnym zakończeniem projektu, jak również skupiono się na możliwościach rozpowszechnienia wypracowanych rezultatów po zakończeniu projektu. Podczas wizyty goście odwiedzili ponadto niedawno otwarte centrum firmy Tetra Pak koło Olsztyna oraz zapoznali się z ofertą badawczą i edukacyjną Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością.
 
Projekt InnoDairyEdu formalnie dobiega końca, ale zespół ma już w perspektywie dalsze inicjatywy, które będą służyć wypracowaniu narzędzi do edukacji studentów i pracowników sektora mleczarskiego.