Spotkanie z UCZNIAMI ZSCKR w Dobrocinie

"Cudowna nowa żywność" była pretekstem spotkania przedstawicieli KN Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej oraz Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie z Uczniami Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie dnia 14 stycznia br. 

Czym jest "CUDOWNA NOWA ŻYWNOSĆ"  wyjaśniały podczas prelekcji inż. Karolina Lisińska oraz mgr inż. Aleksandra Purkiewicz, prowokując uczniów kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych do dyskusji.
Podczas spotkania możliwości dalszej nauki w ramach oferty dydaktycznej WNoŻ zaprezentował Prodziekan ds. studenckich dr inż. Adam Więk:

Korzyści wynikające z nauki na kierunkach przygotowujących do pracy  oraz możliwe ścieżki rozwoju zawodowego wskazywali wspólnie Dyrektor ZSCKR mgr  Andrzej Dzieliński, Opiekun KN Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej dr inż. Joanna Ciborska oraz Prodziekan ds. studenckich.

Spotkanie zrealizowano w ramach popisanej umowy o współpracy pomiędzy ZSCKR w Dobrocinie a Wydziałem Nauki o Żywności UWM w Olsztynie.

Kolejne spotkanie zaplanowano wiosną w pięknym Kortowie !!!

 

#technologiażywnościiżywienieczłowieka
#bezpieczeństoicertyfikacjażywności
#gastronomiasztukakulinarna