Seminarium prezentujące założenia pracy naukowej - 4 grudnia 2017, 9.30, sala posiedzeń RW WNoŻ

Szanowni Państwo,
Członkowie Komisji ds. Rozwoju i Finansów,
Członkowie Rady Wydziału

Uprzejmie zapraszam na otwarte posiedzenie Komisji ds. Rozwoju i
Finansów dniu 4 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 9.30 w sali
posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności im. prof. T. Dziamy.

W czasie posiedzenia Pani dr inż. Agnieszka Orkusz z Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu przedstawi seminarium prezentujące
założenia pracy naukowej, która ma stanowić podstawę ubiegania się
o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Z poważaniem

Dr hab. inż. Marzena Danowska-Oziewicz, prof. UWM
Przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju i Finansów