Seminarium habilitacyjne dr inż. W. Dzwolaka

Uprzejmie zapraszam na otwarte posiedzenie Komisji ds. Rozwoju i Finansów, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia br. (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności im. prof. T. Dziamy. W czasie posiedzenia Pan dr inż. Waldemar Dzwolak z Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością przedstawi seminarium prezentujące założenia pracy naukowej, która ma stanowić podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.