SEMINARIUM HABILITACYJNE, 20 LIPCA 2017, godz. 9.30, sala posiedzeń RW

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na otwarte posiedzenie Komisji ds. Rozwoju i Finansów w dniu 20 lipca 2017 r. o godzinie 9.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału im. Prof. T. Dziamy.
W czasie posiedzenia pani dr inż. Renata Pietrzak-Fiećko przedstawi seminarium prezentujące osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, które mają stanowić podstawę ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego.

Z poważaniem
Dr hab. inż. Marzena Danowska-Oziewicz, prof. UWM
Przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju i Finansów