Seminarium Doktoranckie - Posiedzenie Komisji ds. Nauki i Współpracy. 20 września 2018 r., godz. 10.00

Seminarium Doktoranckie - Posiedzenie Komisji ds. Nauki i Współpracy

 

         Uprzejmie informuję, że w dniu 20 września 2018 roku (czwartek) o godz. 10.00, w sali nr 3 Katedry Technologii i Chemii Mięsa, Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, odbędzie się seminarium doktoranckie Pana mgr. inż. Sylwestra Rybaczka pt. „Wpływ czynników technologicznych na zawartość karnozyny i anseryny oraz wybrane zanieczyszczenia w produktach mięsnych" (opiekun naukowy: dr hab. Wacław Mozolewski, prof. UWM; opiekun pomocniczy: dr inż. Adam Więk).

Po części seminaryjnej porządek posiedzenia Komisji obejmuje:

  1. Dokonanie oceny przebiegu seminarium oraz zaopiniowanie wniosku Pana mgr. inż. Sylwestra Rybaczka o otwarcie przewodu doktorskiego przez Radę Wydziału  Nauki o Żywności UWM w Olsztynie.
  2. Wolne wnioski.

 

        

Vice-Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Współpracy

dr hab. inż. Anna Iwaniak, prof. UWM