Seminarium Doktoranckie - Posiedzenie Komisji ds. Nauki i Współpracy - 10 kwietnia 2019 r

W dniu 10 kwietnia 2019 roku (środa) o godz.12.00, w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, im. prof. T. Dziamy, odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Nauki i Współpracy, w tym Seminarium Doktoranckie.

 

 

Porządek spotkania przewiduje:

 

  1. Seminarium doktoranckie Pani mgr inż. Beaty Treszczyńskiej (opiekun naukowy: dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM, opiekun pomocniczy: dr inż. Maria Baranowska), wystąpienie na temat: „Czynniki warunkujące jakość serów o obniżonej zawartości tłuszczu”.
  2. Seminarium doktoranckie Pani mgr inż. Patrycji Sosny (opiekun naukowy: dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM), wystąpienie na temat: „Optymalizacja obróbki cieplno-wodnej oraz mikrobiologicznej w celu zwiększenia zawartości pochodnych fenolowych w oleju rzepakowym oraz wolnych polifenoli w śrucie rzepakowej”.
  3. Dokonanie oceny przebiegu seminariów i ewentualne poparcie wniosku Doktorantek o otwarcie przewodu doktorskiego przez Radę Wydziału  Nauki o Żywności UWM w Olsztynie.
  4. Sprawy różne.

 

 

przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Współpracy

prof. dr hab. inż. Katarzyna M. Majewska