Publiczna obrona rozprawy doktorskiej, 25.01.2019, godz. 10.00, sala posiedzeń RW