Publiczna obrona rozprawy doktorskiej , 17.09.2018, godz. 10.00, sala posiedzeń RW