Publiczna obrona rozprawy doktorskiej , 17.06.2019, godz. 11.00, sala posiedzeń RW