PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr inż. Doroty Krzykowskiej, 7 lipca 2020 r., 9.00, Aula im. E. Pijanowskiego

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny

Technologia żywności i żywienia

Wydziału Nauki o Żywności

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
zapraszają na

publiczną obronę rozprawy doktorskiej

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

 

mgr inż. Doroty Krzykowskiej

 

tytuł rozprawy

„Kontrola procesu żelowania mikropartykułowanych białek serwatkowych poprzez badanie właściwości reologicznych”

 

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się w dniu  07.07.2020 r. o godz. 9.00  w Auli im. E. Pijanowskiego
na Wydziale Nauki o Żywności UWM w Olsztynie (bl. 43), pl. Cieszyński 1

Promotor :               

Dr hab. Tomasz Kiljański, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie                                                                                

Promotor pomocniczy:       

Dr inż. Grzegorz Probola - Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci: 

 Prof. dr hab. Stanisław Mleko  - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

   Dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. UR  - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Z pracą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Głównej UWM w Olsztynie przy  ul. Oczapowskiego 12B - Oddział Informacji Naukowej. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie  z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału : zakładka Postępowania awansowe – Przewody doktorskie.