PRZYPOMNIENIE O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW

UWAGA

 

Dotacja celowa na prowadzenie w 2018 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.

Przypominam, że termin składania wniosków upływa 27 sierpnia 2018 roku.

 

Dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą