Projekt Pana dr inż. Tomasza Sawickiego, pt. „Określenie przeciwhiperglikemicznych właściwości betalain” uzyskał finansowanie w ramach konkursu NCN - OPUS 19

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że projekt Pana dr inż. Tomasza Sawickiego, pracownika Katedry Żywienia Człowieka, pt. „Określenie przeciwhiperglikemicznych właściwości betalain”  uzyskał finansowanie w ramach konkursu OPUS 19, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (kwota dofinansowania: 1 203 660 zł).

Celem badań realizowanych w ramach niniejszego projektu jest określenie molekularnego podłoża przeciwcukrzycowego działania betalain. W ramach projektu przeprowadzona zostanie ekstrakcja batalain z różnych produktów bogatych w te naturalne barwniki, a następnie zbadany zostanie wpływ betalain m. in. na aktywność glukozydaz oraz poziom ekspresji wybranych transporterów glukozy.

Badania będą realizowana zarówno w warunkach in vitro (linia komórkowa ludzkich enterocytów) jak i in vivo (z udziałem zwierząt doświadczalnych). Otrzymane wyniki przyczynią się do lepszego zrozumienia molekularnych mechanizmów związanych z przeciwhiperglikemicznym działaniem betalain i pozwolą na identyfikację cząsteczek, które w przyszłości mogą być wykorzystane w bardziej zaawansowanych metodach leczenia, umożliwiających obniżenie poposiłkowej hiperglikemii u ludzi.