Posiedzenie RW, 8 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 11.00, sala posiedzeń RW

Posiedzenie RW, 8 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 11.00, sala posiedzeń RW

Szanowni Państwo,

Najbliższe  posiedzenie Rady Wydziału Nauki o Żywności odbędzie się w dniu 8 lutego 2019 r(piątek) o godz. 11.00  w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności im prof. T. Dziamy.

Z poważaniem, 
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz
Dziekan Wydziału Nauki o Żywności