Posiedzenie Rady Wydziału Nauki o Żywności, 30 września 2019 r., godz. 11.00

Sz. P.

Członkowie

Rady Wydziału Nauki o Żywności

W imieniu Pani Dziekan, prof. dr hab. Małgorzaty Darewicz, uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Nauki o Żywności, które odbędzie się

w dniu 30.09.2019 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności im. prof. T. Dziamy.

Z poważaniem

Bartosz Wojtkowski,

Dziekanat Wydziału Nauki o Żywności