Posiedzenie Rady Wydziału Nauki o Żywności - 12 kwietnia 2019 r

Dziekan Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz zaprasza na posiedzenie Rady Wydziału Nauki o Żywności, które odbędzie się w dniu 12.04.2019 r. o godz. 8.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności im. prof. T. Dziamy.

 

Program  posiedzenia:

1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.

2. Sprawy osobowe i stanowiskowe.

3. Postępowanie o nadanie tytułu profesora

4. Przewody doktorskie

5. Bieżące sprawy dydaktyczne.

6. Wolne wnioski.