Posiedzenie Rady Wydziału, 17.11.2017

Szanowni Państwo,
Członkowie Rady Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie,
 
Uprzejmie informuję, że w związku ze zwołanym posiedzeniem Senatu UWM w Olsztynie na dzień 10 listopada 2017 r., wcześniej zaplanowane w tym terminie posiedzenie Rady Wydziału Nauki o Żywności przenoszę na dzień 
17 listopada 2017 r.
 
Z poważaniem, 
Dziekan
Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, prof. zw.