Posiedzenie Rady Wydziału, 17.05.2017

Szanowni Państwo,

Członkowie

Rady Wydziału Nauki o Żywności

UWM w Olsztynie,

Uprzejmie informuję, że w związku ze zwołanym posiedzeniem Senatu UWM w Olsztynie na dzień 10 listopada 2017 r., wcześniej zaplanowane w tym terminie posiedzenie Rady Wydziału Nauki o Żywności przenoszę na dzień 

17 listopada 2017 r.

Z poważaniem, 

Dziekan

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, prof. zw.