Podsumowanie Sympozjum INNODAIRY Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim, 30 maja – 3 czerwca 2022 r.

Skuteczny rozwój przedsiębiorstw w dużej mierze uwarunkowany jest swobodnym i pełnym przepływem wiedzy i informacji o możliwościach innowacyjnych. Ta idea stanowi główną przesłankę organizacji Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim INNODAIRY, które odbyło się w dniach 30 maja  – 3 czerwca 2022 r.

Głównym organizatorem Sympozjum jest Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. Współorganizatorami tegorocznego wydarzenia były firmy działające na rzecz branży mleczarskiej, w tym roku było to 27 firm: ● AAK ● ABBEYS  ● ADM WILD ● ATM ● CHR. HANSEN ● DIVERSEY ● DӦHLER ● DSM  ● ECOLAB ● FOSS ● G E A ● I M C D ● I N T R E X ● JRS SILVATEAM INGREDIENTS & HORTIMEX● MULTIVAC ● NETZSCH ● NEUM O ● NOAC K ● O P T I F L O W ● PGS ● P.M.T. TRADING ● SPX FLOW ● TETRA PAK ● TEWES-BIS ● TREPKO ● VIMAX Małgorzata Rogiewicz  ● ZENTIS.

Tegoroczne sympozjum INNODAIRY dofinansowane zostało z projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. 

XXVIII Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim INNODAIRY odbyło się pod patronatem honorowym: Wicepremiera Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryka Kowalczyka oraz JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr hab. inż. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM.

Uczestnikami Sympozjum są menedżerowie oraz kadra inżynieryjna zakładów mleczarskich w Polsce. W tegorocznej edycji udział wzięli przedstawiciele 48 zakładów mleczarskich z Polski. Wydarzenie zgromadziło ok. 240 osób.

Sympozjum zaszczycił swoją obecnością prof. dr hab. Stefan Ziajka - nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń kadry mleczarskiej, współtwórca i wieloletni przewodniczący Komitetu organizacyjnego Sympozjum.

Wyjątkowymi gośćmi Sympozjum INNODAIRY byli: prof. Aleksander Chagarovski i Vadim Chagarovski – Przewodniczący Związku Ukraińskich Przetwórców Mleka, który przedstawił aktualną sytuację mleczarstwa w Ukrainie.

Wśród firm współorganizujących Sympozjum znalazły się takie, które uczestniczą w wydarzeniu od początku jego istnienia, a więc od roku 1993 (ze względu na sytuację pandemiczną Sympozjum nie było organizowane w latach 2020-2021). Tegoroczna edycja Sympozjum INNODAIRY zbiegła się z 30-letnim Jubileuszem takich firm jak Chr. Hansen Polska i Tewes-Bis.

Hasłem przewodnim XXVIII Sympozjum INNODAIRY był zrównoważony rozwój mleczarstwa. W dobie transformacji wynikającej ze zmieniających się regulacji krajowych i UE, przedsiębiorstwa branży mleczarskiej muszą poszukiwać innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do wzrostu gospodarczego z jednoczesną  dbałością o środowisko oraz jakość życia, w tym zdrowie człowieka.

W tym roku Sympozjum otrzymało akronim: INNODAIRY. Mając na uwadze słowa Profesora Christopher’a Freeman’a – autora książki „The Economics of Industrial Innovation” „(...) nie wprowadzać innowacji to znaczy umierać”, należy podkreślić znaczenie Sympozjum jako platformy do wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych, diagnostycznych oraz produktowych dla przemysłu mleczarskiego.

INNODAIRY to czas i miejsce do nawiązywania kontaktów przedstawicieli zakładów mleczarskich, firm pracujących na rzecz polskiego mleczarstwa oraz świata nauki.  Dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i zarazem Kierownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością powiedziała: „Jesteśmy dumni z tego, że Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi swego rodzaju spoiwo integrujące środowisko mleczarskie. UWM w Olsztynie, a jak się zwykło mawiać o uczelni KORTOWO było, jest i będzie (do czego dołożymy wszelkich starań) silnym i wiodącym ośrodkiem mleczarskim w Polsce, o czym świadczy chociażby fakt, że dla wielu z tu obecnych UWM, również jako spadkobierca ART, to ALMA MATER.”

Jak podkreśliła Prof. dr hab. Małgorzatę Darewicz – Dziekan Wydziału Nauki o Żywności, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym stanowi istotny aspekt rozwoju w obszarze działalności przedsiębiorstw a także nauki i kształcenia przyszłej kadry zarządzającej.

Serdeczna atmosfera w połączeniu z wysokim poziomem, rzeczowością i wnikliwością prezentacji mają nieocenioną wartość i realny wpływ na rozwój branży mleczarskiej w obszarze innowacji produktowych technicznych i technologicznych z wykorzystaniem analizy danych i uwzględnieniem przewidywanych potrzeb konsumentów.

Dr inż. Adam Głowacki – Dyrektor ds. rozwoju technicznego w firmie Zentis, tak skomentował XXVIII Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim INNODAIRY: „Wspaniała organizacja, doskonała atmosfera, bardzo wysoki poziom. Brawo UWM.” A takich opinii zebraliśmy dużo.

Red.:  dr hab. inż. Justyna Żulewska, dr inż. Maria Baranowska