Podsumowanie I Dni Świadomości Żywieniowej i zapowiedź nowej edycji wydarzenia

Wręczenie listów gratulacyjnych Organizatorom "I Dni Świadomości Żywieniowej" skierowanych przez Dziekan Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, Prof. Małgorzatę Darewicz było okazją do podsumowania wydarzenia i określenia planów na przyszłość.
Listy gratulacyjne otrzymały Członkinie Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej, jednocześnie główne organizatorki "I Dni
Świadomości Żywieniowej" Aleksandra Purkiewicz i Klaudia Majewska oraz Opiekun Koła dr inż. Joanna Ciborska w uznaniu kreatywności, umiejętności konsolidacji społeczności akademickiej, doskonałą organizację i wyróżniającą się aktywność społeczną.
Jednocześnie przekazano serdeczne podziękowania oraz gratulacje wszystkim członkom Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej zaangażowanym w realizację wydarzenia oraz
wszystkim Prelegentom reprezentującym szerokie spektrum tematyczne.
"I Dni Świadomości Żywieniowej" zyskało duże zainteresowanie i uznanie wyrażone:
- udziałem 24 prelegentów,
- ilością osób zarejestrowanych na wydarzenie - blisko 700,
- średnią liczbą słuchaczy podczas wykładu - 80 osób,
- rekordowym udziałem słuchaczy podczas prelekcji - 168 osób,
- dyskusją i wymianą poglądów towarzyszącym prelekcjom.
Oczywistym jest konieczność kontynuacji wydarzenia.
Kolejna edycja Dni Świadomości Żywieniowej już od 18.04.2021.
Serdecznie zapraszamy wszystkich głodnych wiedzy żywieniowej!!!