PILNE. Komunikat Dziekana Wydziału Nauki o Żywności dot. obiegu dokumentów